Den overordnede tilgang i Center for Psykiatri & Rusmiddel er bygget på Recovery-perspektivet. Recovery, betyder ”at komme sig” på dansk og er troen på og viden om, at mennesker med et stort forbrug af alkohol eller stoffer, en psykiatrisk diagnose eller psykisk sårbarhed kan komme sig helt eller delvist. Det vil sige, at der altid er håb for borgerens evne og muligheder for at få det bedre. Indsatsen/støtten sigter mod at øge borgerens muligheder for at kunne tage ansvar for og at kunne agere i eget liv.

I Center for Psykiatri & Rusmiddel er det vigtigt, at alle mennesker har en følelse af at have indflydelse på sit liv – at man har mulighed for at forandre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.

Forandringscirklen og motivationen for forandring er fundamentet i det samarbejde, der er mellem borgere og medarbejder. Indsatsen og den faglige metode vil være afhængig af, hvor borgeren er i sin forandring og udvikling.

Andre faglige metoder/tilgange:

MI, ACT, Kognitive tilgang, KRAP, neuropædagogik, NADA.

Publiceret 10-10-2019