Personalegruppen består af ca. 80 ansatte fordelt på de fire afdelinger og administrationen.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere, uddannet plejere, lærere samt social- og sundhedshjælper/assistenter.

Der er en ledergruppe og administrativt personale.

Derudover studerende og vikarer.

Center for Psykiatri & Rusmiddel vægter en uformel og glad omgangstone, respekt, udvikling, anerkendelse og nysgerrighed. Der tages hånd om hinanden og det faglige høje niveau. Sparring og supervision er derfor en del af hverdagen.

Publiceret 10-10-2019