Gruppen er et tilbud til unge, der ikke selv har udviklet et misbrugsproblem, men som er opvokset i en familie, hvor én eller begge forældre har, eller har haft et problematisk forbrug af rusmidler.

Kurset er et gruppeterapeutisk forløb, og formålet er at bearbejde barndomssituationen og styrke deltagernes evne til at handle ud fra egne behov, følelser og interesser. Desuden er målet at styrke evnen til at slippe ansvaret og kontrollen i forhold til andre for at øge evnen til at agere i eget liv.

Publiceret 10-10-2019