• Har du haft et misbrug så længe at du har fået mange problemer i dagligdagen?
  • Måske tårner opvasken sig op?
  • Eller du glemmer tit aftaler med din læge eller kommunen?
  • Det kan være, du har angst og undgår steder med mange mennesker?

Hvad:

Vi kan hjælpe dig med af finde ud af, om du kan få hjælp af en mentor eller en bostøtte.  En mentor eller bostøtte er en person, der støtter dig i at komme i gang med de ting i din hverdag, som du har svært ved. Det kan være, I finder ud af at gennemgå din post sammen. Og I kan aftale, at mentoren/bostøtten følges med dig til møderne på kommunen. Mentoren eller bostøtten kan også hjælpe dig med at øve det at være sammen med andre – i et tempo, du selv kan følge med til.

Det er din sagsbehandler på Jobcentret eller din sagsbehandler i Psykiatrirådgivningen, der kan henvise til en mentor eller en bostøtte.

Det kan også være, at du har set et medmenneske i gadebilledet som kæmper med et misbrug. Det kan være et menneske der har isoleret sig i sit hjem og altid har gardinerne trukket for. Det kan være du kender én, du bekymrer dig meget for og ved ikke er i kontakt med systemet.

Du kan henvende dig anonymt hos os, så tager vi kontakt til vedkommende. Ring til os og få en snak med vores opsøgende medarbejdere.

Du kan læse mere her.

Publiceret 10-10-2019