Hvem:

  • Oplever du, at dine forældre eller venner er bekymrede over din måde at drikke eller ryge på?
  • Kan du godt lide at være påvirket?
  • Er du begyndt at have mere fravær under din uddannelse?
  • Svinger dit humør meget?
  • Er du blevet ligeglad med ting, der tidligere har betydet meget for dig?

Du er måske ikke afhængig, men kan godt lide at være påvirket.

Hvad:

Vores tilbud er gratis. Tilbuddet består af samtaler enten på Rusmiddelafdelingen eller på dit uddannelsessted. Du har indflydelse på tilbuddet, og vi planlægger det sammen med dig.

Vi forventer af dig, at du tager ansvar. Det gør du ved at møde op til dine aftaler samt være ærlig omkring din situation.

Ved den første samtale fortæller vi om os og vores tilbud, og du kan fortælle om dig, dine ønsker og dit forbrug. Hvis du ønsker det, aftaler vi en tid for en samtale mere.

Tilbuddet hos os bygger på frivillighed. Hvis du er under 18 år skal både du og dine forældre sige ja til tilbuddet.

Hvis du er over 18 år, har du i særlige tilfælde ret til at være anonym.

Skriv anonymt til os og få oplyst dine muligheder.  

Hvor:

Vi kommer ud på uddannelserne og snakker om alkohol, hash eller andre stoffer. Måske har du allerede set os på din skole. Du kan henvende dig direkte til os eller sige det til din lærer. Hvis du ikke går på skole, kan du ringe til os. Du kan finde vores direkte telefonnummer under menuen "Kontakt os" i venstre side.

Publiceret 10-10-2019