Noget på Hjerte er et blad, der bliver skrevet af frivillige, som har psykiatrien inde på livet.

Bladet bliver udgivet ca. hvert kvartal, og vi forsøger i hvert nyt nummer at inddrage aktuelle og relevante emner indenfor ”psykiatri- og rusmiddel-fronten” – Og det ligger os på sinde at bryde tabuer.

Redaktionen mødes en gang om ugen i Center for Psykiatri & Rusmiddel, hvor vi planlægger, koordinere og laver brainstorm til det næste blad samt får nogle gode samtaler om det kommende blad.

De frivillige på bladet har mange forskellige opgaver, f.eks. interviews, fotografering, historier samt layout, og der er plads til alle. 

Derudover er der også plads til, at vi sidder og hygger os.

Publiceret 10-10-2019