Børn, der vokser op med en forælder, som har en psykisk sårbarhed, kan have brug for viden, der styrker deres situation og for at møde andre i samme situation. I samtalegrupperne møder børnene/de unge ligesindede, de taler om det, der er svært, og de har det sjovt sammen.

Grupperne er sammensat efter alder: 7 – 11 årige og 12 – 17 årige.

Hver gruppe har tilknyttet to gruppeledere og en afløser, alle med relevant uddannelse og erfaring indenfor området.

Erfaringer viser, at børnene/de unge har glæde af at deltage i samtalegrupperne på mange måder.

For eksempel:

  • De oplever mindre ensomhed
  • De får flere handlemuligheder, når de møder noget, der er svært
  • De får viden om psykisk sårbarhed og behandlingsmuligheder
  • De får erfaring med at tale om det, der er svært
  • De får mindre følelse af skyld

Publiceret 10-10-2019