Hvem:

Theaterpladsen er et tilbud til dig mellem 18-65 år, der har svære psykiske problemstillinger og ikke behøver døgnstøtte.

Hvor:

Tilbuddet ligger central placeret på Theaterpladsen i Skive midtby. Tilbuddet rummer 6 lejligheder, der ligger i tilknytning til en fælleslejlighed.

Hvad:

I fælleslejligheden foregår der forskellige aktiviteter, spisning mv. i eftermiddags- og aftentimerne.  Derudover er der også åbnet nogle timer i weekenden. Når du er tilknyttet Theaterpladsen, kan du både modtage individuel støtte i eget hjem og være en del af de fælles aktiviteter i fælleslejligheden.

Publiceret 10-10-2019