Som deltager vil du:

 • få kendskab til egne handlemuligheder og –mønstre
 • få redskaber til at handle og leve dit liv på trods af modgang og udfordringer, som er en del af livet
 • opleve, at du ikke er alene om at have det svært i perioder

Hvem kan deltage

 • Du, som er over 18 år og har lyst til at arbejde med mestring, udvikling og egne handlemuligheder
 • Du skal have mod på og lyst til at arbejde med dig selv i et gruppeforløb med 10-12 personer
 • Det er vigtigt, at du kan være mødestabil for at få størst muligt ud af forløbet

Hvad vil der foregå

I undervisningen sættes der fokus på emner og redskaber, som kan hjælpe den enkelte til at mestre sit liv, acceptere de udfordringer, der måtte være samt arbejde med forandringsmuligheder.

Der lægges op til erfaringsudveksling og individuelle refleksioner.

Vejlederne præsenterer deltagerne for emner, som relaterer til forandring og udvikling. Udgangspunktet er kognitiv tilgang, ACT, gruppedynamik, refleksion og evne og mod til udvikling af egen situation.

Ved behov, kan der arbejdes med fælles udfordringer ift. fx angst. Vejlederne vil afveje, om der er behov for dette, ud over det planlagte indhold.

Emnerne er bl.a.:

 •          Værdier
 •          Forandring/forandringscirklen
 •          Tanker
 •          Motivation
 •          Styrkelse af selvværdet
 •          Deltagernes evt. ønsker/behov til forløbet

Vi lægger vægt på at opbygge tryghed og tillid i gruppen og arbejder med at fremme gruppedynamikken og bruge det aktivt i forløbet.

 

 

Publiceret 10-10-2019