Skive kommunes værdier er udvikling, ordentlighed og trivsel

I Sundhedsafdelingen er der særligt fokus på

  • At målet med indsatser og tilbud er at skabe udvikling i borgerens evne til at mestre eget liv
  • At borgerens motivation er central i e forhold til at skabe forandring, udvikling og trivsel
  • At der er ordentlighed i den måde borgeren mødes på, det vil sige med respekt, anerkendelse, og empati. Der er fokus på at overholde lovgivning og retningslinjer og udvise faglighed og saglighed i mødet med borgeren

Kerneopgave:

Sammen med borgeren gør vi det muligt at træffe sunde valg og skabe meningsfuld forandring.

Publiceret 10-10-2019