Hvem:

Du kan blive tilknyttet Aage Nielsens Vej, hvis du er over 18 år og på grund af din psykiske lidelse har brug for støtte hele døgnet.

Hvor:

Tilbuddet har en fælleslejlighed, du kan benytte, hvis du er visiteret til botilbuddet på Aage Nielsens Vej og bor i boliger i nærheden og modtager hjemmestøtte udført af personalet på Aage Nielsens Vej. Lejligheden ligger på Aage Nielsens Vej 27 st. tv.

Hvad:

Hverdagen tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for støtte samt udvikling.

Du kan fx får støtte til:

  •          Økonomi
  •          Indkøb
  •          Madlavning
  •          Tøjvask
  •          Rengøring
  •          Medicin
  •          Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer
  •          Andre opgaver

Fokus på en aktiv dagligdag prioriteres højt, f.eks. gennem arbejde, uddannelse, virksomhedspraktik eller deltagelse i aktiviteter i fælleslejligheden.

Der er faste fælles arrangementer ved højtiderne og fællesspisninger en til to gange ugentligt i fælleslejligheden.

Publiceret 10-10-2019